Chú trọng giúp các em cảm nhận âm nhạc, khơi gợi, kích thích các em tưởng tượng, hòa mình vào điệu nhạc để tự sáng tạo động tác nhảy. Để từ đó các em có thể chủ động hơn, tự tin hơn và chắc chắn sẽ tiếp thu nhanh hơn bởi các em không chỉ học nhảy một cách máy móc, thụ động mà cảm nhận và hiểu từng động tác. Mục tiêu cao nhất Music Talent luôn hướng đến trong các bộ môn nghệ thuật chính là giúp các em không chỉ học nghệ thuật mà còn hiểu nghệ thuật.